Psychotherapie Maagdenberg

praktijk voor persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Welkom op de website van Psychotherapie Maagdenberg.

Vanwege de actuele corona-pandemie gelden een aantal extra maatregelen in de praktijk:

  • met klachten die kunnen passen bij een corona-infectie mag u niet naar de praktijk komen
  • de maatregelen die door de regering zijn ingesteld worden ook in deze praktijk opgevolgd
  • indien gewenst of noodzakelijk kunnen de gesprekken ook telefonisch gevoerd worden


Psychotherapie Maagdenberg is een praktijk voor

persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

(nog tot eind 2021)

Psychotherapie Maagdenberg is een praktijk voor Specialistische GGZ en biedt individuele psychotherapie aan voor volwassenen. 

Uw behandelaar is Theo Maagdenberg (1955), BIG-geregistreerd psychotherapeut, lid en ook supervisor van de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)*, en lid-specialist van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)*.


Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal ik eind 2021 stoppen met werken. Dit betekent dat ik in 2021 alleen nog kortdurende behandelingen zal starten; voor langere trajecten moet ik u verzoeken andere zorgaanbieders te consulteren.


Ik behandel mensen die bijvoorbeeld problemen ondervinden door

  • een persoonlijkheidsstoornis
  • post traumatische klachten
  • dissociatieve stoornissen
  • levensfaseproblemen
  • burn-out
  • hoogbegaafdheid

Wat ik niet bied is behandeling van relatieproblemen, verslavingsproblemen (als hoofddiagnose), eetstoornissen (als hoofddiagnose), behandeling van jeugdigen (<21 jaar), en behandeling van ouderen (65+, in zoverre dat het om geriatrische problematiek zou gaan).

Voor (vergoeding van de) behandeling is een verwijzing van uw huisarts (of behandelend psychiater) noodzakelijk. Ook ben ik wettelijk verplicht uw identiteit te verifiëren, en uw verzekering. Daarom graag bij het eerste contact tevens een identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort) en uw verzekeringspasje meenemen.

(* onderstreepte tekst op deze site is hyperlink naar webpagina)