Psychotherapie Maagdenberg

praktijk voor persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Waarom een aparte pagina over hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafd-zijn kan specifieke problemen in de omgang

 - met zichzelf,

 - met andere mensen, of

 - met de omstandigheden

met zich meebrengen.

Problemen die door de omgeving vaak niet serieus genomen worden, of waarbij het verband met de hoogbegaafdheid niet wordt onderkend.

Dit kan er toe leiden dat de persoon met hoogbegaafdheid steeds weer wordt overvraagd (of onderschat) op juist dat gebied waar hij/zij het moeilijk heeft, zonder dat het lukt om dit aan de ander over te brengen; of er wordt een behandeling opgestart die gericht is op het oplossen van het vermeende probleem, maar niet op het verband met het hoogbegaafd-zijn. Hierdoor is de kans dat het probleem opgelost raakt veel kleiner, omdat de gestelde diagnose onvolledig is.

In mijn werken in de gespecialiseerde GGZ heb ik hoogbegaafde mensen ontmoet, en gemerkt dat de standaard-diagnoses en protocollen vaak geen recht doen aan hetgeen er aan de hand is: dat valt vaak buiten het bereik van de in de hulpverlening toegepaste kaders / diagnostische categorieën.

Verschillende mensen met hoogbegaafdheid hebben aangegeven dat zij blij waren met hetgeen ik hen kon aanbieden, en mij gestimuleerd om dat ook aan hun 'lotgenoten' te willen doen.

Zodoende wil ik mijn hulp/begeleiding aan deze mensen aanbieden.

Mijn aandeel hierbij bestaat niet zozeer uit het oplossen van problemen; wel kan ik helpen bij het (her)ordenen van het denken/voelen.

Voor meer informatie over hoogbegaafdheid verwijs ik naar de website van het Instituut Hoogbegaafdheid Bij Volwassenen (IHBV): https://ihbv.nl/

0