Psychotherapie Maagdenberg

praktijk voor persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Laatste Update: 31 augustus 2021


Eind 2021 zal ik deze praktijk sluiten wegen het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ik zal dus geen behandelingen meer aangaan, omdat ik die behandeling dan niet zal kunnen afmaken.

Ik hanteer geen wachtlijsten; ik vind dat een vorm van mensen aan het lijntje houden zonder concreet perspectief op toelating: er is dan altijd wel een 'spoedgeval' dat er tussendoor komt, zodat u weer een plek naar onder schuift...

U kunt terecht voor behandeling, of niet.

Is het laatste het geval, dus dat u niet terecht kunt:

Overleg met uw verwijzer of met uw zorgverzekeraar over alternatieve mogelijkheden. Uw zorgverzekeraar heeft de plicht voldoende zorg in te kopen, zodat ze u altijd een behandeling kan aanbieden. Maar als u zelf liever wacht, dan is dat uiteraard toegestaan.

U kunt het op een later tijdstip opnieuw proberen, als u dat verkiest.

Is uw aanmelding geaccepteerd, dan is er verder geen wachttijd: de behandeling volgt aansluitend aan de intake.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verlangt in dit kader publicatie van de volgende formulering:

"Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)."

Let wel: dit betekent niet dat de zorgverzekeraar mij kan verplichten u in behandeling te nemen. Het betekent dat de zorgverzekeraar u helpt een alternatieve plek te vinden waar u wel binnen de gestelde termijnen geholpen kunt worden. 

0